A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

 

GINOP-6.2.3-17-2017-00030

Kedvezményezett:

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.

 

A projekt megvalósítási időszaka:

2017. december 1.-2020. május 31.

 

A megvalósítás költsége:

550 000 000 Ft

 

A támogatás mértéke:

100 %

 

Magyarország Kormánya felhívást jelentetett meg a Széchenyi 2020 keretében a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására. A felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdette meg az 1006/2016 (I.18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 2017. október 24-én nyújtott be támogatási kérelmet a Támogató felé, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.

A pályázat célja a végzettségnélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében. A projekt célok eléréséhez szakmai munkacsoportokat működtetünk. A projekt végrehajtása során tanulócsoportokat hozunk létre, hogy a csoportba bevont diákok alapkészségei és tanulmányi eredményei javuljanak, valamint pedagógusaink számára akkreditált továbbképzési lehetőségeket biztosítunk módszertani fejlesztésük érdekében. Az iskolai pályaorientációs tevékenységek, a közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítására kerül sor. A projekt során a szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szervezünk, valamint vállalkozói készség fejlesztését támogató tevékenységeket valósítunk meg. A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében új eszközök beszerzése, valamint az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik.

 

A projekt közvetlen célcsoportjai:

  • a szakképzési centrum és a tagintézményeink vezetői, irányítói, pedagógusai,
  • a szakképzési centrum tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), kiemelten a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és a roma származású tanulók, a HÍD programban tanulók és az azokkal foglakozó szakemberek,
  • a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, munkacsoporttagok, közvetetten intézményvezetők és pedagógusok,

 

A projekt fejlesztéseiben közvetetten érintettek továbbá:

  • foglalkoztatók, vállalkozások,
  • családok, szűkebb-tágabb társadalmi környezet,
  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, kiemelten a GINOP-6.2.2 és a GINOP-6.2.4 kiemelt projektek munkatársai,
  • civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, szakmai szervezetek, egyéb további szakmai szervezetek/szolgáltatók.

 

Eredmények:

A projekt végéig tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma: 103 fő

Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma: a szakképzési centrum tanulólétszámának minimum 5 %-a.

 

A tervezett fejlesztés hozzájárul a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentéséhez és az alapkészségek fejlesztésének támogatásához.

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Név: Andrássy Katalin, főigazgató

E-mail: titkarsag@gyszszc.hu

Telefon: +36 20 425 1310


 

Kiszner Levente

projektmenedzser

Kausitsné Kaszás Edina

pénzügyi menedzser


Projektünnkel kapcsolatos híreink

 

Uniós pályázatban a Ludas Matyi Jr.
A Győri Nemzeti Színház cikke Színházunk mindig örömmel fogadja és látja vendégül a város és a környék iskoláinak tanulóit. Fontosnak tartjuk a fiatalok élményalapú megszólítását, hiszünk előadásaink erejében, az eredmények minket igazolnak vissza. Évadról évadra ...
Bővebben

Tagintézményeink:

 

Keresés: