Centrum

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum (203038)

 

Magyarország kormánya 2015 nyarán arról határozott, hogy megújítja a szakképzési rendszert. Ezen reformnak fontos állomása volt 2015. július 1-je. Ettől a naptól kezdve országszerte, mintegy háromszáz szakképző iskola került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásából a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába. 

A szakképző iskolák szakképzési centrumokba integrálódtak, ami országos viszonylatban 44 szakképzési centrum létrejöttét jelentette.

Győr-Moson-Sopron megyében működő szakképző intézmények közül 23 volt érintett az átalakulásban. A tanulólétszám, szakmaszerkezet, munkaerő-piaci és földrajzi szempontok mérlegelése eredményeképpen a megyében három szakképzési centrum létesült.

 Közérdekű információ

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 2016.07.01-je óta tíz, 2017.07.31-e óta tizenegy szakképző intézményt foglal magába:

 • Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája
  (9024 Győr, Bem tér 20-22.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája
  (9022 Győr, Bisinger sétány 32.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskolája
  (9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakiskolája
  (9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
  (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
  (9024 Győr, Örkény István utca 8-10.
 • Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája
  (9300 Csorna, Soproni út 97.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakközépiskolája és Szakiskolája
  (9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája
  (9024 Győr, Cuha utca 2.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola
  (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.)
 • Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
  9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.)

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum fő tevékenysége a tagintézményeiben a szakközépiskolai, valamint a szakgimnáziumi oktatás-nevelés, nappali, esti, levelező formájú felnőttoktatás, felnőttképzés, illetve a kollégiumi ellátás.

A megszerezhető végzettségek több ágazatot érintenek: egészségügyi, egészségügyi technika, szociális, pedagógia, képző- és iparművészet, hang-, film és színháztechnika, informatika, közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem, sport, vendéglátóipar, turisztika, nyomdaipar, környezetvédelem, szépészet, rendészet és közszolgálat, vízügy, közlekedés, szállítmányozás és logisztika. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium azzal a céllal hozta létre az új működtetési rendszert, hogy a szakképzési intézmények hatékonyabban, összehangoltabban működjenek és a gazdasági-piaci szereplők képzési igényeit gyorsabban, rugalmasabban kielégítsék.

Intézményi ábra

A centrum szervezeti felépítése

A Centrum többcélú köznevelési intézmény, amely a központi egységből (a továbbiakban: a centrum központi munkaszervezete) és a tíz tagintézményből áll. A tagintézmény a Centrum szakképzési feladatellátást– a jogszabályok és jelen szabályzat által meghatározott feltételek között – önállóan végző szervezeti egysége. A Centrum központi munkaszervezete a centrum működésével kapcsolatos, különösen a

 • szakmai (tanügy-igazgatási),
 • pénzügyi/gazdálkodási/számviteli,
 • műszaki/üzemeltetési,
 • vagyongazdálkodási,
 • projekt (pályázati),
 • beszerzési/közbeszerzési,
 • humánerőforrás-gazdálkodási,
 • jogi,
 • titkársági feladatokat látja el.

Szervezeti felépítes

A centrum vezetése

A Centrum élén a főigazgató áll, helyettesei a szakmai főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes.A Centrum tagintézménye élén a tagintézmény-vezető (a továbbiakban: igazgató) áll, helyettese igazgató-helyettesi megbízást kap. A főigazgatót és a gazdasági főigazgató-helyettest a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter bízza meg. A gazdasági főigazgató-helyettes tekintetében a munkáltatói jogokat − a gazdasági főigazgató-helyettes magasabb vezetői megbízása, illetve a megbízás visszavonása jogának kivételével – a főigazgató gyakorolja. A szakmai főigazgató-helyettest a centrum főigazgatója nevezi ki.

A Centrum tagintézményének igazgatóját a főigazgató az oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza meg. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A tagintézményben általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes és nevelési-oktatási igazgatóhelyettes nevezhető ki. A tagintézmény igazgatóhelyettesét/igazgatóhelyetteseit és gyakorlati oktatásvezetőjét – az igazgató javaslata alapján – a Centrum főigazgatója nevezi ki.

A centrum vezetői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek megjelölését a 3. sz. függelék tartalmazza.

 


 

Tagintézményeink:

 

Keresés: