Digitális Témahét és a Költészet Hete a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiumában

Iskolánk idén is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megszervezett Digitális Témahéthez. Három projektet szerveztünk: 11 pedagógus vezetésével, 3 osztály, azaz 69 tanuló vett részt a programokon. A tanulók a hét folyamán megismerkedtek  a Trianon utáni Magyarország társadalmával, oktatáspolitikájával, kulturális életével, tanulmányozták a pénz mindenhatóságát, az egyén életét meghatározó és a világot behálózó-befolyásoló szerepét, a költészet napját pedig a költészet hetévé varázsolták a digitális eszközök segítségével.

Idén a11. Asz osztály volt a felelőse a költészet napi ünnepi megemlékezésnek, ezért is  lett a Digitális Témahét  megvalósult projektje egy olyan rádiós műsor köré szervezett program, melynek létrehozásához az infokommunikációs technológiát alkalmaztuk.

A megemlékezést csoportokba szerveződve digitális eszközök használatával készítettük elő és szerveztük meg, melynek során a tudatos, biztonságos és célirányos infokommunikációs eszközhasználat, az elektronikus könyvtárakban való tájékozódás és keresés elsajátítása, tanulást segítő és műveltségfejlesztő applikációk megismerése és használata, műfaji sokszínűség feltérképezése megvalósítása, a kreativitás és a felelősségteljes önállóság kialakítása volt a cél.

Az elkészült műsor az iskola honlapján elérhető.

 

Tagintézményeink:

 

Keresés: