Idegen nyelvi készségek fejlesztése

 

GINOP-6.1.3-17-2018-00020

Kedvezményezett:

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.11.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  2020.04.30.

A Projekt összköltsége: 150 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projektmenedzser: Kiszner Levente

Pénzügyi menedzser: Kausitsné Kaszás Edina

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a munkaalapú társadalom megteremtése és a munkaerő-kínálat fejlesztése, egyrészt a kompetenciafejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. A GINOP kiemelt célja a munkaerő-kínálat fejlesztése a felnőttképzés támogatásával, illetve a munkaképes korú társadalom kompetenciáinak fejlesztésével. Utóbbi cél különösen fontos, mivel a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez, munkaerőpiacra való reintegrációhoz fontos a mai kornak megfelelő idegen nyelvi készségek, alapkompetenciák ismerete, elsajátítása, folyamatos fejlesztése.

 

A projekt közvetlen célcsoportja:

A támogatási kérelem közvetlen célcsoportja a munkaképes (16 - 65 év életkorú)lakosság, azon belül elsősorban az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy csak alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság halmaza. A támogatási kérelem kiemelt célcsoportját képezik a köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.

A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki Győr-Moson-Sopron megyében lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges. A képzésekbe bevonható továbbá olyan magánszemély is, aki a fenti feltételeknek megfelel és diplomával még nem rendelkezik, azonban államvizsgáját hazai felsőoktatásban teljesítette.

 

A képzésbe bevont személyek legalább 40%-ának hátrányos helyzetűnek kell lennie, azaz az alábbi feltételek közül legalább egynek vonatkoznia kell az adott személyre:

 • a képzést megelőző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban,
 • alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, vagyis nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED),
 • 50 éven felüli életkorú,
 • megváltozott munkaképességű,
 • gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérő,
 • pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal,
 • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,

 

Képzések megvalósítása

Nyelvi képzések lebonyolítása a lakossági célcsoport számára (a támogatást igénylő igényfelmérés függvényében biztosít nyelvi képzéseket)  A Szakképzési Centrum saját hatáskörben ( a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrás kapacitása figyelembevételével a tervezett képzések maximum 30%-a erejéig) vagy nyelvi képzők bevonásával valósítja meg a pályázatban megjelölt képzéseket. A Szakképzési Centrumban kapacitás felmérést végzett tanárai körében. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumban lehetőség van az oktatott szakirányoknak megfelelő tartalmú szaknyelvi oktatásra is. A projektben lehetőség nyílik az általános idegen nyelvi készségek és ismeretek fejlesztése mellett a szakmai idegennyelv-használat bővítésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16 - 25 év közötti személyek körében. Szaknyelvi oktatásra előzetes igényfelmérés alapján lehetőséget biztosítunk.

 

Képzésben résztvevők száma: 1000 fő

Képzést sikeresen elvégzők száma: 750 fő

 

A megvalósítási helyszínek:

 • Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma
 • Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma
 • Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
 • Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája
 • Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
 • Győri Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája
 • Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
 • Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
 • Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma  és Szakközépiskolája

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Név: Andrássy Katalin, főigazgató

E-mail: titkarsag@gyszszc.hu

Telefon: +36 20 425 1310

Tagintézményeink:

 

Keresés: