Letölthető dokumentumok

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1
1. melléklete ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA alapján

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

  1. A felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről, az intézmény minőségbiztosítási rendszere alapján 2016.08.02. – 2016.08.31. között lefolytatott külső ellenőrzés megállapításai:
    • Az intézménynek jelenleg két folyamatban lévő képzése van. A külső értékelés során felmerült hiányosságok korrigálását az intézmény azonnal megkezdte.
    • Az intézmény munkatársai nagyon együttműködőek voltak, nyitottan fogadtak minden fejlesztési javaslatot, céljuk a jogszerű működés.

III. Gazdálkodási adatok

Negyedéves beruházásstatisztikák:

2015. III. negyedév

2015. IV. negyedév

2016. I. negyedév

2016. II. negyedév

2016. III. negyedév

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

2018.III.negyedév

2018.IV.negyedév

2019.I.negyedév

 


  Adat Dokumentum
l.162 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója. Éves költségvetési beszámoló 2015

Elemi költségvetés 2016

Éves beruházássatisztikai jelentés_2016

Éves beruházásstatisztikai jelentés_2017

Éves költségvetési beszámoló 2016

Éves költségvetési beszámoló 2017

Elemi költségvetés 2017

Elemi Költségvetés 2018

Elemi költségvetés 2019

2018_eves_beruhazas_statisztika

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. 2016_I. negyedév2016_II. negyedév

2016_III. negyedév

2016_IV. negyedév

2017_I. II. III. negyedév

3.163 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.  
4.164 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

2015.07.01-12.31
2017.10.01-12.31

2018.01.01-03.31

2018.04.01-06.30

Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

(2016.01.01-től 2016.06.30-ig)

Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

(2016.10.01-2016.12.31.)

Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

(2017.01.01-2017.03.31.)

Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

(2017.04.01-2017.06.30.)

Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

(2017.07.01-2017.09.30)

5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye). 6.165A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. 7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

Közbeszerzési szabályzatKözbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési_terv_2016_2. sz. módosítás

Közbeszerzési terv_2017

Közbeszerzési terv_2017_2. sz módosítás

Közbeszerzési_terv_2017_kiemelt

Közbeszerzési terv_2017_3. sz. módosítás

közbeszerzési_terv_2018_01

közbeszerzési_terv_2017_4.számú.modosítás

Összegezés - HKT-052-2016_Pálffy_takarítás_2016

Összegezés - HKT-149-2016_Hunyadi_takarítás_2016

Összegezés - HKT-051-2016_Kossuth_takarítás_2016

Összegezés_Fotovoltaiukus_rendszerek

Összegezés_kossuth_fiú_kollégium_felújítása

Összegezés_kossuth_lány_kollégium_felújítása

081209_összegezés_elektromos_új

081209_Összegezés_elektromos

081206_Összegezés_csatorna

081205_takarítás_összegezés

081205_takarítás_összegezés

 

Tagintézményeink:

 

Keresés: