Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

 

Intézményünk 1973 szeptemberében nyitotta meg kapuit Győr első lakótelepén, Adyvárosban.  A 30 000 lakosú városrész 24 tantermes általános iskolája Győr legnagyobb és legmodernebb oktatási intézménye volt, melynek tervezésekor Rosta János építész a hazai és nemzetközi iskolaépítési tapasztalatokat tanulmányozva, a pedagógiai igényeket, a célszerűséget és a harmóniát szem előtt tartva olyan létesítményt tervezett, amelyre ma is rácsodálkoznak a hozzánk látogató vendégek.

Büszkén mutatjuk a hozzánk látogatóknak karzatos tornatermünket, a 25 méteres feszített víztükrű uszodánkat, a több mint 20 000 kötetes könyvtárunkat, az iskolai rendezvényeknek, kulturális programoknak helyet adó aulánkat, melynek ékköve a Kovács Margit Kossuth-díjas művész, Győr díszpolgára által készített, városunk történetét bemutató 10 képből álló kerámiarelief.

Iskolánk névadója Móra Ferenc lett, akinek életműve időt állóan példa értékű gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A Móra Ferenc Általános Iskolában 860 diák oktatását-nevelését 40 pedagógus kezdte meg 1973. szeptember 4-én. A diákok létszáma 3 év alatt 1725 főre emelkedett. A gyermekek tartósan magas létszáma miatt az elhelyezési gondokat egészen egyedi megoldásokkal sikerült megoldani: függönnyel kettéoszthatóvá kellett tenni a könyvtárat, az ebédlőben két osztály tanult délelőtt, 8 tanulócsoportot autóbusz szállított a város 4 iskolájába, 135 menzás a közeli Ady-iskolába járt ebédelni. Nagy terhet vett le az iskolavezetés válláról a „Kék Iskola” megnyitása 1976-ban, mivel közel 500 kisdiák ott folytathatta a tanulmányait.

Iskolánk pedagógusai a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy a mennyiségi igények mellett a minőségi oktatás követelményeinek is megfeleljenek. A mórás pedagógusok kiemelt feladatuknak tartották és tartják ma is az ifjúság egészséges életmódra nevelését, figyeltek és ma is figyelnek a szabadidő tartalmas eltöltése megszervezésére.

Különleges eseménynek számított a neves írókkal, költőkkel, hazai és külföldi sportolókkal való találkozás. A szakmai igényesség kezdetektől fogva mozgató rugója volt a „mórás” szemléletnek.

Testnevelés, rajz és matematika tagozat indult a tehetséggondozás jegyében, amelyeket a kezdetektől kiegészítenek a színvonalasan működő szakkörök, érdeklődési körök (pl. néptánc, képzőművészet, irodalmi színpad, „Beszélni nehéz” kör, fafaragó kör, énekkar, sportkörök stb.).

Intézményünk a kezdetektől fogva maga mögött tudhatta a szülők támogatását. A felajánlott segítséget (az iskola szépítése, előadások tartása, kirándulások szervezése) az elismerten hatékonyan tevékenykedő szülői munkaközösség koordinálta.

Iskolánk sporttörténetének jelentős állomása volt 1975. december 7. Ekkor avatták fel a 30×16 m-es tornatermet a VI. Rába Kupa országos versenyével, amelyen a magyar tornasport legkiválóbb versenyzői (Egervári Márta, Magyar Zoltán) és edzői vettek részt.

A japán női és férfi tornászválogatott látogatása tovább erősítette a tornasport népszerűségét, hatalmas motiváló erőt jelentett a Röck Samu által irányított tornász palántáknak és a testnevelés tagozatos diákoknak.

Természetesen a torna mellett a kézilabda, az atlétika és egyéb sportágak utánpótlás nevelésében is kiemelkedő szerepe volt iskolánknak a Rába ETO szakmai és anyagi támogatásával.

1977. március 26. a másik mérföldkő, amikor uszodánk ünnepélyes átadására került sor. Néhány év elteltével a „mórás” tornászok mellett a „mórás” úszók sikereire is büszke lehetett az iskola apraja-nagyja.

A testnevelésórákon egyre nagyobb szerepet kapott az úszásoktatás, hamarosan pedig minden gyermek legalább heti egy alkalommal részt vett úszásórákon.

A sportsikerek csúcsának tekinthető a Győrben megrendezett XIII. nyári úttörő olimpia (1977), amelyen 100 versenyzőnk 72 érmet szerzett.

Büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy iskolánk egykori diákjai közül többen a magyar sport

kiváló képviselői lettek. A „Mórások voltak…” sportemlékfal létrehozásával személyüket példaként állítjuk a mai ifjúság elé.

A sikerek eléréséhez szükség volt az áldozatkész szülői hozzáállásra, az edzők kiváló szakmai munkájára és a sportegyesületek anyagi támogatására.

1987. szeptemberétől első évfolyamon a rajz, ötödik évfolyamon pedig a matematika tagozatos osztályokban indult meg a tehetségek gondozása, mely rendszer hamar népszerűvé vált a szülők körében.

A rendszerváltást követően az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlésével fokozatosan megkezdődött az angol és a német nyelv oktatása is, kezdetben az általános iskola 1-2. osztályaiban szakköri keretek között.

Az 1996. évi közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskola egyéni profiljához igazodó helyi pedagógiai program tartalmazta a jól bevált testnevelés, rajz és matematika speciális képzés mellett az alsó tagozaton megkezdődő nyelvoktatást is.

A rendszerváltás az ifjúsági mozgalom jövőjét is befolyásolta. Az útkeresés évei után 1991-ben kezdte meg munkáját az iskolai Diákönkormányzat, amely szabadidős programjaival a mórás hagyományokat folytja. Fontos feladatának tartja még a természet megszerettetését és az egészséges életmódra nevelést.


Iskolánk hírei:

 

Móra iskola gólyatábora

A gólyatábor idén is nagyon nagy sikert aratott. Köszönet a szervezésért Büchler Zsolt és Danyi Gábor kollégáknak. Hétfőn délelőtt érkezett meg a két 9. osztályos csoport a Győrújbaráti Gyermektáborba. Az elhelyezkedés és bemutatkozás után színes programok, vetélkedők vártak diákjainkra. Az ...
Bővebben

Táborozás az ausztriai Obervellach városában

A GYSZSZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma, a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola és a Győri Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola közös csapata nyelvi táborozáson vett részt július első hetében az ausztriai Obervellach városában. A délelőtti órákon és ...
Bővebben

Móra iskola évnyitó

2018. szeptember 1-én a 45. tanévre csengettek be a  Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolájában  és Szakgimnáziumában. A tanévnyitó ünnepély főszereplői természetesen a csillogó szemű kis elsősök és az őket elkísérő büszke szülők.A Himnusz eléneklése után mórás diákjaink és az ...
Bővebben

Sárkányhajós siker

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma 2018. június 1-jén, pénteken a Magyar Sárkányhajó Szövetség támogatásával rendezett Győri Nebuló Kupa Sárkányhajó versenyén három csapattal vett részt. A csapatkapitány Dubi Andrea tanárnő vezetésével az általános iskolai csapat 1 ...
Bővebben

Győri Sárkányhajó Roadshow

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Graboplast Vízisport Egyesület megrendezésében került sor 2018. május 6. napján, vasárnap Győrben az Aranyparton a Győri Sárkányhajó Roadshow Sulisárkány Versenyére. Az iskolák közti megmérettetésen a GYSZSZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumának középiskolai csapata ...
Bővebben

A ballagó Mórások

2018. május 4-én 17 órakor utoljára szólalt meg az iskolacsengő a végzős diákjaink számára. A virágdíszbe öltöztetett osztálytermeikből indulva alsóbb évfolyamos diáktársaik sorfala között osztályfőnökükkel együtt énekszóval járták be a jól ismert folyosókat. A zsúfolásig megtelt aulában szüleik, nagyszüleik, rokonaik, ...
Bővebben

Mórás siker

Kilencedik alkalommal rendezte meg a őri Műszaki SZC Bercsényi-iskolája az Olimpiatörténetei vetélkedőjét, melyen mórás siker született. A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma első helyezett csapatának tagjai: Volter Márk, Szabó Virág, Vincze Veronika, felkészítő tanáruk: Steiner Róbert ...
Bővebben

SZÉJ 2018

2018. április 13-án, pénteken zajlott a Szakmák Éjszakája programsorozat. A Móra-iskolát  érte az a megtiszteltetés, hogy mi adhattunk helyet a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum hivatalos megnyitójának. A rendezvényre 253 fő regisztrált. Hat állomással vártuk a vendégeinket, nagy volt az érdeklődés ...
Bővebben

EGÉSZSÉG-PIAC 2018

2018. március 24-én került megrendezésre az Adyvárosi Egészség-Piac rendezvény, melynek iskolánk, a Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnáziuma adott otthont.  Az Egészség-Piac rendezvények célja, hogy felhívják a figyelmet az egészség fontosságára városi szintű, lakossági egészségmegőrző programokon. 12 -féle ingyenes szűrővizsgálattal, életmód és ...
Bővebben

Nyíltnap

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumában évtizedek óta hagyomány, hogy évente két órát nyilvánossá teszünk 5-6. évfolyamon a szülők számára. Pedagógusok és szülők is örömmel üdvözlik ezt a lehetőséget, mert jó alkalmat biztosít az iskolában folyó munka megismerésére. A ...
Bővebben

Tagintézményeink:

 

Keresés: