Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

 

Intézményünk 1973 szeptemberében nyitotta meg kapuit Győr első lakótelepén, Adyvárosban.  A 30 000 lakosú városrész 24 tantermes általános iskolája Győr legnagyobb és legmodernebb oktatási intézménye volt, melynek tervezésekor Rosta János építész a hazai és nemzetközi iskolaépítési tapasztalatokat tanulmányozva, a pedagógiai igényeket, a célszerűséget és a harmóniát szem előtt tartva olyan létesítményt tervezett, amelyre ma is rácsodálkoznak a hozzánk látogató vendégek.

Büszkén mutatjuk a hozzánk látogatóknak karzatos tornatermünket, a 25 méteres feszített víztükrű uszodánkat, a több mint 20 000 kötetes könyvtárunkat, az iskolai rendezvényeknek, kulturális programoknak helyet adó aulánkat, melynek ékköve a Kovács Margit Kossuth-díjas művész, Győr díszpolgára által készített, városunk történetét bemutató 10 képből álló kerámiarelief.

Iskolánk névadója Móra Ferenc lett, akinek életműve időt állóan példa értékű gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A Móra Ferenc Általános Iskolában 860 diák oktatását-nevelését 40 pedagógus kezdte meg 1973. szeptember 4-én. A diákok létszáma 3 év alatt 1725 főre emelkedett. A gyermekek tartósan magas létszáma miatt az elhelyezési gondokat egészen egyedi megoldásokkal sikerült megoldani: függönnyel kettéoszthatóvá kellett tenni a könyvtárat, az ebédlőben két osztály tanult délelőtt, 8 tanulócsoportot autóbusz szállított a város 4 iskolájába, 135 menzás a közeli Ady-iskolába járt ebédelni. Nagy terhet vett le az iskolavezetés válláról a „Kék Iskola” megnyitása 1976-ban, mivel közel 500 kisdiák ott folytathatta a tanulmányait.

Iskolánk pedagógusai a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy a mennyiségi igények mellett a minőségi oktatás követelményeinek is megfeleljenek. A mórás pedagógusok kiemelt feladatuknak tartották és tartják ma is az ifjúság egészséges életmódra nevelését, figyeltek és ma is figyelnek a szabadidő tartalmas eltöltése megszervezésére.

Különleges eseménynek számított a neves írókkal, költőkkel, hazai és külföldi sportolókkal való találkozás. A szakmai igényesség kezdetektől fogva mozgató rugója volt a „mórás” szemléletnek.

Testnevelés, rajz és matematika tagozat indult a tehetséggondozás jegyében, amelyeket a kezdetektől kiegészítenek a színvonalasan működő szakkörök, érdeklődési körök (pl. néptánc, képzőművészet, irodalmi színpad, „Beszélni nehéz” kör, fafaragó kör, énekkar, sportkörök stb.).

Intézményünk a kezdetektől fogva maga mögött tudhatta a szülők támogatását. A felajánlott segítséget (az iskola szépítése, előadások tartása, kirándulások szervezése) az elismerten hatékonyan tevékenykedő szülői munkaközösség koordinálta.

Iskolánk sporttörténetének jelentős állomása volt 1975. december 7. Ekkor avatták fel a 30×16 m-es tornatermet a VI. Rába Kupa országos versenyével, amelyen a magyar tornasport legkiválóbb versenyzői (Egervári Márta, Magyar Zoltán) és edzői vettek részt.

A japán női és férfi tornászválogatott látogatása tovább erősítette a tornasport népszerűségét, hatalmas motiváló erőt jelentett a Röck Samu által irányított tornász palántáknak és a testnevelés tagozatos diákoknak.

Természetesen a torna mellett a kézilabda, az atlétika és egyéb sportágak utánpótlás nevelésében is kiemelkedő szerepe volt iskolánknak a Rába ETO szakmai és anyagi támogatásával.

1977. március 26. a másik mérföldkő, amikor uszodánk ünnepélyes átadására került sor. Néhány év elteltével a „mórás” tornászok mellett a „mórás” úszók sikereire is büszke lehetett az iskola apraja-nagyja.

A testnevelésórákon egyre nagyobb szerepet kapott az úszásoktatás, hamarosan pedig minden gyermek legalább heti egy alkalommal részt vett úszásórákon.

A sportsikerek csúcsának tekinthető a Győrben megrendezett XIII. nyári úttörő olimpia (1977), amelyen 100 versenyzőnk 72 érmet szerzett.

Büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy iskolánk egykori diákjai közül többen a magyar sport

kiváló képviselői lettek. A „Mórások voltak…” sportemlékfal létrehozásával személyüket példaként állítjuk a mai ifjúság elé.

A sikerek eléréséhez szükség volt az áldozatkész szülői hozzáállásra, az edzők kiváló szakmai munkájára és a sportegyesületek anyagi támogatására.

1987. szeptemberétől első évfolyamon a rajz, ötödik évfolyamon pedig a matematika tagozatos osztályokban indult meg a tehetségek gondozása, mely rendszer hamar népszerűvé vált a szülők körében.

A rendszerváltást követően az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlésével fokozatosan megkezdődött az angol és a német nyelv oktatása is, kezdetben az általános iskola 1-2. osztályaiban szakköri keretek között.

Az 1996. évi közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskola egyéni profiljához igazodó helyi pedagógiai program tartalmazta a jól bevált testnevelés, rajz és matematika speciális képzés mellett az alsó tagozaton megkezdődő nyelvoktatást is.

A rendszerváltás az ifjúsági mozgalom jövőjét is befolyásolta. Az útkeresés évei után 1991-ben kezdte meg munkáját az iskolai Diákönkormányzat, amely szabadidős programjaival a mórás hagyományokat folytja. Fontos feladatának tartja még a természet megszerettetését és az egészséges életmódra nevelést.


Iskolánk hírei:

 

Farsang

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumában, az alsó tagozatosok által nagy izgalommal várt farsangi bál vidám, jelmezes felvonulással kezdődött, majd önfeledt táncos mulatsággal folytatódott. A megéhező, megszomjazó gyereksereget a szülők által működtetett büfé várta, de a ...
Bővebben

Móra szalagavatója

2018. február 9-én, pénteken végzőseink együtt ünnepelték hagyományos szalagavatójukat meghívott családtagjaikkal, tanáraikkal, diáktársaikkal. Október óta Fertetics Andrea tánctanárnővel lázas izgalommal készültek erre az alkalomra.17 órára zsúfolásig megtelt a feldíszített aula. Csengeri Mária tagintézmény-vezető asszony köszöntötte a vendégeket. Felidézte ennek a ...
Bővebben

Beszélgetés Takács Tamarával

2017. december 11-én 10 órakor Takács Tamarát köszönthettük, aki két éve iskolánkban érettségizett. Tamarát nem csak sporteredményei miatt láttuk szívesen. Személyében olyan embert állíthattunk a diákok elé példaképül, aki helyt áll az élet minden területén. Főiskolai hallgatóként jelenleg is értékrendjében ...
Bővebben

Mikulás-party

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumában 2017. december 4-én, pénteken iskolánk Diákönkormányzata Mikulás-partyt rendezett a középiskolások részére. Az aulát hagyományainknak megfelelően rendeztük be: nem hiányozhatott a szépen megterített asztal az alkalomhoz illő díszítéssel és a sokféle ...
Bővebben

Nyitott Kapuk Napja

Hagyományainkhoz hűen 2017. november 28-án rendeztük meg a beiskolázási nyitott kapuk napját az alsó tagozaton a Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumában.Az érdeklődő szülők gyermekeikkel együtt megismerkedhettek a leendő első osztályos tanító nénikkel. A délutáni tájékoztató értekezleten ...
Bővebben

“Tök jó” szépségverseny

A Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma felső tagozatosaink évek óta várják a hagyományos októberi tökfaragó versenyünket. Évről évre egyre ötletesebb és munkaigényesebb alkotások születnek. Ezt tapasztalta a zsűri is, hiszen nagyon nehezen tudták a dobogós helyeket ...
Bővebben

Diákdiri választás

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon a középiskolások diákdiri választást tartottak a Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumában. Már hetek óta készültek erre a megmérettetésre. A 11. A osztály 11.BraziliA , a 11. B osztály pedig ...
Bővebben

Papírgyűjtés a Mórában

2017. október 6-án tartották a Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumában az őszi papírgyűjtést. Egész pontosan a hulladék papírok leadását, hiszen a lelkes osztályok és az őket támogató szülők már hosszú ideje készültek erre a napra. Hét ...
Bővebben

Technics Playground

Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziumából nyolc - nyolc harmadik és hetedik évfolyamos lány látogatott el a múlt héten az ETO parkban lévő Technics Playgrounsba (technika játszótér), ahol játékos formában ismerkedhettek meg a programozással, a számítástechnika alapelveivel ...
Bővebben

Gólyaavatás a Mórában

2017. október 12-én, csütörtökön DÖK-napot tartottak a Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma középiskolásai. Ez alkalommal Büchler Zsolt tanár úr vezetésével Pannonhalmára látogattunk. Az állomásról egy hat km-es túra megtétele után érkeztünk meg a Szabadság térre. Itt ...
Bővebben

Tagintézményeink:

 

Keresés: