Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

 

Intézményünk 1973 szeptemberében nyitotta meg kapuit Győr első lakótelepén, Adyvárosban.  A 30 000 lakosú városrész 24 tantermes általános iskolája Győr legnagyobb és legmodernebb oktatási intézménye volt, melynek tervezésekor Rosta János építész a hazai és nemzetközi iskolaépítési tapasztalatokat tanulmányozva, a pedagógiai igényeket, a célszerűséget és a harmóniát szem előtt tartva olyan létesítményt tervezett, amelyre ma is rácsodálkoznak a hozzánk látogató vendégek.

Büszkén mutatjuk a hozzánk látogatóknak karzatos tornatermünket, a 25 méteres feszített víztükrű uszodánkat, a több mint 20 000 kötetes könyvtárunkat, az iskolai rendezvényeknek, kulturális programoknak helyet adó aulánkat, melynek ékköve a Kovács Margit Kossuth-díjas művész, Győr díszpolgára által készített, városunk történetét bemutató 10 képből álló kerámiarelief.

Iskolánk névadója Móra Ferenc lett, akinek életműve időt állóan példa értékű gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A Móra Ferenc Általános Iskolában 860 diák oktatását-nevelését 40 pedagógus kezdte meg 1973. szeptember 4-én. A diákok létszáma 3 év alatt 1725 főre emelkedett. A gyermekek tartósan magas létszáma miatt az elhelyezési gondokat egészen egyedi megoldásokkal sikerült megoldani: függönnyel kettéoszthatóvá kellett tenni a könyvtárat, az ebédlőben két osztály tanult délelőtt, 8 tanulócsoportot autóbusz szállított a város 4 iskolájába, 135 menzás a közeli Ady-iskolába járt ebédelni. Nagy terhet vett le az iskolavezetés válláról a „Kék Iskola” megnyitása 1976-ban, mivel közel 500 kisdiák ott folytathatta a tanulmányait.

Iskolánk pedagógusai a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy a mennyiségi igények mellett a minőségi oktatás követelményeinek is megfeleljenek. A mórás pedagógusok kiemelt feladatuknak tartották és tartják ma is az ifjúság egészséges életmódra nevelését, figyeltek és ma is figyelnek a szabadidő tartalmas eltöltése megszervezésére.

Különleges eseménynek számított a neves írókkal, költőkkel, hazai és külföldi sportolókkal való találkozás. A szakmai igényesség kezdetektől fogva mozgató rugója volt a „mórás” szemléletnek.

Testnevelés, rajz és matematika tagozat indult a tehetséggondozás jegyében, amelyeket a kezdetektől kiegészítenek a színvonalasan működő szakkörök, érdeklődési körök (pl. néptánc, képzőművészet, irodalmi színpad, „Beszélni nehéz” kör, fafaragó kör, énekkar, sportkörök stb.).

Intézményünk a kezdetektől fogva maga mögött tudhatta a szülők támogatását. A felajánlott segítséget (az iskola szépítése, előadások tartása, kirándulások szervezése) az elismerten hatékonyan tevékenykedő szülői munkaközösség koordinálta.

Iskolánk sporttörténetének jelentős állomása volt 1975. december 7. Ekkor avatták fel a 30×16 m-es tornatermet a VI. Rába Kupa országos versenyével, amelyen a magyar tornasport legkiválóbb versenyzői (Egervári Márta, Magyar Zoltán) és edzői vettek részt.

A japán női és férfi tornászválogatott látogatása tovább erősítette a tornasport népszerűségét, hatalmas motiváló erőt jelentett a Röck Samu által irányított tornász palántáknak és a testnevelés tagozatos diákoknak.

Természetesen a torna mellett a kézilabda, az atlétika és egyéb sportágak utánpótlás nevelésében is kiemelkedő szerepe volt iskolánknak a Rába ETO szakmai és anyagi támogatásával.

1977. március 26. a másik mérföldkő, amikor uszodánk ünnepélyes átadására került sor. Néhány év elteltével a „mórás” tornászok mellett a „mórás” úszók sikereire is büszke lehetett az iskola apraja-nagyja.

A testnevelésórákon egyre nagyobb szerepet kapott az úszásoktatás, hamarosan pedig minden gyermek legalább heti egy alkalommal részt vett úszásórákon.

A sportsikerek csúcsának tekinthető a Győrben megrendezett XIII. nyári úttörő olimpia (1977), amelyen 100 versenyzőnk 72 érmet szerzett.

Büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy iskolánk egykori diákjai közül többen a magyar sport

kiváló képviselői lettek. A „Mórások voltak…” sportemlékfal létrehozásával személyüket példaként állítjuk a mai ifjúság elé.

A sikerek eléréséhez szükség volt az áldozatkész szülői hozzáállásra, az edzők kiváló szakmai munkájára és a sportegyesületek anyagi támogatására.

1987. szeptemberétől első évfolyamon a rajz, ötödik évfolyamon pedig a matematika tagozatos osztályokban indult meg a tehetségek gondozása, mely rendszer hamar népszerűvé vált a szülők körében.

A rendszerváltást követően az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlésével fokozatosan megkezdődött az angol és a német nyelv oktatása is, kezdetben az általános iskola 1-2. osztályaiban szakköri keretek között.

Az 1996. évi közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskola egyéni profiljához igazodó helyi pedagógiai program tartalmazta a jól bevált testnevelés, rajz és matematika speciális képzés mellett az alsó tagozaton megkezdődő nyelvoktatást is.

A rendszerváltás az ifjúsági mozgalom jövőjét is befolyásolta. Az útkeresés évei után 1991-ben kezdte meg munkáját az iskolai Diákönkormányzat, amely szabadidős programjaival a mórás hagyományokat folytja. Fontos feladatának tartja még a természet megszerettetését és az egészséges életmódra nevelést.


Iskolánk hírei:

 

Móra – Fenntarthatósági Témahét 3.

A 2019 március 18-22. között megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Hét egyik kiemelt témaköre a klímaváltozás volt, amely során iskolánkban járt volt Nyitrai Emese, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztályának munkatársa, illetve Jósa Viktor a CliMates civil szervezet képviselője. A csütörtöki ...
Bővebben

Móra – Fenntarthatósági Témahét 2.

A Fenntarthatósági Témahét során elektronikai hulladékok gyűjtését hirdettük meg. A szülők és diákok lelkesen kutatták át fiókjaikat egy-egy elavult vezeték, telefontöltő, fényképezőgép után. De volt, akinek a mikrohullám sütője érezte meg, hogy most van itt a csere ideje. A udvarban ...
Bővebben

Móra – Fenntarthatósági Témahét 1.

Iskolánk idén csatlakozott a Fenntarthatósági Témahét programsorozathoz. Ennek keretében diákjaink  hétfő délelőtt kézműves foglalkozáson vettek részt, melyet Horváthné Karácsonyi Katalin és Szövérfi Éva tanár és  Az óra során megismerkedtek a környezet-  és költségtudatos vásárlás lehetőségeivel. A beszélgetés alatt bemutatásra került ...
Bővebben

Móra – Hangverseny

2019. március 5-én az ifjúsági hangversenysorozat negyedik koncertjére került sor iskolánk aulájában. A hangversenyen a Győri Filharmonikus Zenekar 58 művésze Gerschwin és Bernstein műveit szólaltatták meg. De olyan népszerű dallamok is felcsendültek, mint a Csillagok háborúja filmzenéje. Diákjaink nagy élvezettel ...
Bővebben

Móra iskola – Kiadványszerkesztő technikus

Február végén a kiadványszerkesztő technikus 10. és 11. osztályunk  a Palatia Nyomdában vett részt gyakorlati oktatáson. Érdeklődve figyelték azokat a munkafolyamatokat, amiket az iskolában elméletben már elsajátítottak. Örömmel próbálták ki az egyes munkafázisokat, melyek során  végigkövethették egy könyvszületését. A szerkesztéstől a ...
Bővebben

Móra-iskola – Farsang

Iskolánkban hagyományosan a DÖK rendezi a felső tagozatosok farsangi bálját. Az Aggné Magyar Csilla, a DÖK munkáját segítő tanárnő által választott programcím telitalálat volt. “Élet a Minimax előtt, avagy retro mesék”. Az osztályok nagyon lelkesen, jobbnál jobb ötletekkel készültek. Előadásaikon ...
Bővebben

Móra – Regionális német verseny

https://drive.google.com/file/d/1S5VoEqLXG3Vzu2p9HmFI7Eyt0JnQmAbu/view?ts=5c63fac8 Lukácsos verseny ...
Bővebben

Móra – Regionális idegen nyelvi csapatverseny

Iskolánk 2 csapattal indult a Lukács Sándor Iskola által meghirdetett Regionális Idegen nyelvi Csapatversenyén. A versenyre angol és német nyelven vártak 3 fős csapatokat. A megmérettetés 2 fordulós volt, az első fordulóban  egy maximum 5 perc időtartamú iskola bemutató videót kellett készíteni angol vagy német nyelven. A második, ...
Bővebben

Móra – Korcsolyázás

2019. február 5-én az iskolai sportnap keretében Aggné Magyar Csilla DÖK munkáját segítő pedagógus  a felső tagozatos, vállalkozó szellemű diákokat korcsolyázni vitte. A kis csapatot sok szülői is elkísérte. A gyerekek nagyon élvezték a jó hangulatú, sportos kikapcsolódást. Több diákunknak ...
Bővebben

Móra – Diáksport Egyesület ajándéka

Az iskola Diáksport Egyesülete karácsonyi ajándékként 2 csocsó asztallal lepte meg a diákságot. Az asztalok a folyosókon kerültek elhelyezésre, amelyeket szünetekben használhatnak a gyerekek. A diákok örömmel vették birtokba az új játékot. Minden szünetben lelkes szurkolótábor veszi körül a “focistákat” ...
Bővebben

Tagintézményeink:

 

Keresés: