Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

Intézményünk 1973 szeptemberében nyitotta meg kapuit Győr első lakótelepén, Adyvárosban.  A 30 000 lakosú városrész 24 tantermes általános iskolája Győr legnagyobb és legmodernebb oktatási intézménye volt, melynek tervezésekor Rosta János építész a hazai és nemzetközi iskolaépítési tapasztalatokat tanulmányozva, a pedagógiai igényeket, a célszerűséget és a harmóniát szem előtt tartva olyan létesítményt tervezett, amelyre ma is rácsodálkoznak a hozzánk látogató vendégek.

Büszkén mutatjuk a hozzánk látogatóknak karzatos tornatermünket, a 25 méteres feszített víztükrű uszodánkat, a több mint 20 000 kötetes könyvtárunkat, az iskolai rendezvényeknek, kulturális programoknak helyet adó aulánkat, melynek ékköve a Kovács Margit Kossuth-díjas művész, Győr díszpolgára által készített, városunk történetét bemutató 10 képből álló kerámiarelief.

Iskolánk névadója Móra Ferenc lett, akinek életműve időt állóan példa értékű gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A Móra Ferenc Általános Iskolában 860 diák oktatását-nevelését 40 pedagógus kezdte meg 1973. szeptember 4-én. A diákok létszáma 3 év alatt 1725 főre emelkedett. A gyermekek tartósan magas létszáma miatt az elhelyezési gondokat egészen egyedi megoldásokkal sikerült megoldani: függönnyel kettéoszthatóvá kellett tenni a könyvtárat, az ebédlőben két osztály tanult délelőtt, 8 tanulócsoportot autóbusz szállított a város 4 iskolájába, 135 menzás a közeli Ady-iskolába járt ebédelni. Nagy terhet vett le az iskolavezetés válláról a „Kék Iskola” megnyitása 1976-ban, mivel közel 500 kisdiák ott folytathatta a tanulmányait.

Iskolánk pedagógusai a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy a mennyiségi igények mellett a minőségi oktatás követelményeinek is megfeleljenek. A mórás pedagógusok kiemelt feladatuknak tartották és tartják ma is az ifjúság egészséges életmódra nevelését, figyeltek és ma is figyelnek a szabadidő tartalmas eltöltése megszervezésére.

Különleges eseménynek számított a neves írókkal, költőkkel, hazai és külföldi sportolókkal való találkozás. A szakmai igényesség kezdetektől fogva mozgató rugója volt a „mórás” szemléletnek.

Testnevelés, rajz és matematika tagozat indult a tehetséggondozás jegyében, amelyeket a kezdetektől kiegészítenek a színvonalasan működő szakkörök, érdeklődési körök (pl. néptánc, képzőművészet, irodalmi színpad, „Beszélni nehéz” kör, fafaragó kör, énekkar, sportkörök stb.).

Intézményünk a kezdetektől fogva maga mögött tudhatta a szülők támogatását. A felajánlott segítséget (az iskola szépítése, előadások tartása, kirándulások szervezése) az elismerten hatékonyan tevékenykedő szülői munkaközösség koordinálta.

Iskolánk sporttörténetének jelentős állomása volt 1975. december 7. Ekkor avatták fel a 30×16 m-es tornatermet a VI. Rába Kupa országos versenyével, amelyen a magyar tornasport legkiválóbb versenyzői (Egervári Márta, Magyar Zoltán) és edzői vettek részt.

A japán női és férfi tornászválogatott látogatása tovább erősítette a tornasport népszerűségét, hatalmas motiváló erőt jelentett a Röck Samu által irányított tornász palántáknak és a testnevelés tagozatos diákoknak.

Természetesen a torna mellett a kézilabda, az atlétika és egyéb sportágak utánpótlás nevelésében is kiemelkedő szerepe volt iskolánknak a Rába ETO szakmai és anyagi támogatásával.

1977. március 26. a másik mérföldkő, amikor uszodánk ünnepélyes átadására került sor. Néhány év elteltével a „mórás” tornászok mellett a „mórás” úszók sikereire is büszke lehetett az iskola apraja-nagyja.

A testnevelésórákon egyre nagyobb szerepet kapott az úszásoktatás, hamarosan pedig minden gyermek legalább heti egy alkalommal részt vett úszásórákon.

A sportsikerek csúcsának tekinthető a Győrben megrendezett XIII. nyári úttörő olimpia (1977), amelyen 100 versenyzőnk 72 érmet szerzett.

Büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy iskolánk egykori diákjai közül többen a magyar sport

kiváló képviselői lettek. A „Mórások voltak…” sportemlékfal létrehozásával személyüket példaként állítjuk a mai ifjúság elé.

A sikerek eléréséhez szükség volt az áldozatkész szülői hozzáállásra, az edzők kiváló szakmai munkájára és a sportegyesületek anyagi támogatására.

1987. szeptemberétől első évfolyamon a rajz, ötödik évfolyamon pedig a matematika tagozatos osztályokban indult meg a tehetségek gondozása, mely rendszer hamar népszerűvé vált a szülők körében.

A rendszerváltást követően az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlésével fokozatosan megkezdődött az angol és a német nyelv oktatása is, kezdetben az általános iskola 1-2. osztályaiban szakköri keretek között.

Az 1996. évi közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskola egyéni profiljához igazodó helyi pedagógiai program tartalmazta a jól bevált testnevelés, rajz és matematika speciális képzés mellett az alsó tagozaton megkezdődő nyelvoktatást is.

A rendszerváltás az ifjúsági mozgalom jövőjét is befolyásolta. Az útkeresés évei után 1991-ben kezdte meg munkáját az iskolai Diákönkormányzat, amely szabadidős programjaival a mórás hagyományokat folytja. Fontos feladatának tartja még a természet megszerettetését és az egészséges életmódra nevelést.


Iskolánk hírei:

Móra Iskola – Jutalomkirándulás

2019. június 6-án iskolánk  felső tagozatos kiválóságai jutalomkiránduláson vettek részt. Akik az év során a versenyeken eredményesen szerepeltek, a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, magatartásukkal, szorgalmukkal, kitűnő tanulmányi eredményükkel példaként állhatnak társaik előtt egy napos budapesti program keretében ismerkedtek meg a ...
Bővebben

Mórások a Felvidéken

Mórások a Felvidéken A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Móra Ferenc SportiskolaiÁltalános Iskolájának és Szakgimnáziumának 7. osztályos tanulóiként a Határtalanul pályázatkeretében április végén négy napos kiránduláson vettünk részt a Felvidéken, ahol mesebelivárakkal és kastélyokkal ismerkedtünk, melyeknek komoly szerepük volt Magyarországterületi épségének védelmében. Utunk első állomásaként megtekintettük a bősi vízi erőművet, nagy élményvolt közelről látni a tengernyire duzzasztott Dunát. Majd ellátogattunk a CsallóközcsütörtökiMagyar Tannyelvű Alapiskolába, ahol finom süteménnyel vártak minket. Bemutattuk adiákoknak városunkat és iskolánkat, közösen elénekeltünk két magyar népdalt. A kedves igazgatónőelkísért minket a Felvidék egyik legszebb és legrégebbi egyházi emlékéhez, acsallóközcsütörtöki Szent Jakab templomhoz. Utunk következő állomása a dévényi vár volt. Mint megtudtuk,hajdan ez a vár volt a történelmi Magyarország nyugati határvédelmének egyik főerőssége.Nem véletlenül, hiszen a Duna és Morva fölötti hatalmas sziklacsúcson magasodik. Innengyönyörűkilátás nyílt a Dunára és a Morvára, valamint három szomszédos ország határára.Az első napon még ellátogattunk Magyarország egykori koronázóvárosába a gyönyörűPozsonyba. Tettünk egy nagy sétát a történelmi múlt emlékeit tükröző belvárosban, megtekintettük apozsonyi várat, a koronázó ...
Bővebben

Móra – Sulipóló

2019. május 17-én rendezték Győrben az AQUA Sportközpontban a SULIPÓLÓ Győr Városi Bajnokságot. A III. korcsoportban iskolánk fiú csapata a résztvevő 5 iskola közül az első helyen végeztek Nagyszerű játékkal mind a négy mérkőzésüket fölényesen nyerték. (Móra – Péterfy 7-3, ...
Bővebben

Móra – Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál

“Az XVII. Szivárvány Gyermek Néptáncfesztiválon vett részt Szőlővirág Táncegyüttesünk. Szabadi Mihály Heje, huja lakodalom című koreográfiáját táncolták, Lipics Viola és Zenekara kísérte őket. Bronz minősítést szereztek. Szabadi Mihály koreográfiájának bemutatásáért különdíjban részesültek, mely a Bükfürdő Thermal & Spa-ba fürdőbelépő az együttes ...
Bővebben

Móra – Ballagás

2019. május 3-án 17 órakor utoljára szólalt meg a csengő a 12. évfolyam számára. A feldíszített osztálytermekből az utolsó osztályfőnöki órájukról énekelve haladtak a zsúfolásig megtelt aula felé. Az alsóbb évfolyamosok sorfala között a „Ballag már a vén diák” jól ...
Bővebben

Móra – Egy nap a kulisszák mögött

Egy nap a kulisszák mögött Iskolánk 9. B osztálya 2019. április 26-án részt vett a Győri Színház nyílt napján. Az egész napos rendezvény délelőtti eseményein voltunk jelen. Programunk az újdonságnak számító színházi activity-vel kezdődött, amely során a színház munkatársai a ...
Bővebben

Mórás sikerek a Best Print Hungaryn

Mórás sikerek a Best Print Hungaryn A Nyomda- és Papíripari Szövetség 2019-ben is meghirdette a magyar nyomtatott kommunikáció termékeit megcélzó versenyét. A megmérettetésre a Nyomdaipar ágazatban szakképzést folytató Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma tanulói ...
Bővebben

Móra – Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyén az első fordulóban két ágazatban, a képző-és iparművészeti, valamint a sportismereti tárgyakból indult a GYSZSZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és Szakgimnázium középiskolai csapata. Az első fordulóban a képző-és iparművészeti ...
Bővebben

Móra – szakmák éjszakája 2.

A Dunakapu téren megtartott Szakmák éjszakája rendezvényen a győri szakgimnáziumok tanulói szellemi és fizikai vetélkedőkön is összemérték tudásukat. A versengés címe: Szakmák ünnepe – A céhek világa Győrött! a XVI- XIX. században volt. A fizikai erőpróba felidézte a céhlegényavatást. Csak ...
Bővebben

Móra – Szakmák éjszakája 1.

2019. április 12-én a Győri Szakképzési SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma is részt vett a Szakmák éjszakája pályaorientációs rendezvényen, ahol a nyomdaipar ágazathoz tartozó nyomdaipari technikus és a sport ágazathoz tartozó fitness-wellness instruktor képzését népszerűsítette. Sok diák ...
Bővebben

Tagintézményeink:

 

Keresés: