Móra – Ballagás

2019. május 3-án 17 órakor utoljára szólalt meg a csengő a 12. évfolyam számára. A feldíszített osztálytermekből az utolsó osztályfőnöki órájukról énekelve haladtak a zsúfolásig megtelt aula felé.

Az alsóbb évfolyamosok sorfala között a „Ballag már a vén diák” jól ismert dallamaira indultak fel a színpadra.

Miután elfoglalták helyüket a színpadon, és a meghatódott szülők elkészítették a fényképeket, megkezdődött a ballagási ünnepség. Csengeri Mária tagintézményvezető asszony meleg szavakkal emlékezett a nálunk töltött négy évre, felidézve a sok közös programot, emlékeket, és külön hangsúlyozta a sikeres tanulmányi versenyeket, kíváló eredményeket. A szülőkhöz fordulva megköszönte, hogy ránk bízták gyerekeiket a középiskolás évek fogékony, ugyanakkor nem könnyű időszakában. A jövőre nézve hasznos útravalókkal látta el végzőseinket sok sikert kívánva nekik az első igazi megmérettetéshez.

Iskolánkban már hagyomány, hogy kis elsőseink is elbúcsúznak a nagyoktól. Konrád Maja, Konrád Ében, Varga Emília, Miszlai Liza szavalták el Keszthelyi Mangó Gabriella: Búcsúztató című versét. Vitáz Mirtill 11. B osztályos tanuló évfolyamtársai nevében köszönt el a ballagóktól. Koncsik Petra és Varga Klaudia a végzősök nevében hol humoros történetekkel, hol megható eseményekkel, a dolgozatok nehéz pillanatainak felidézésével emlékeztek az eltelt évekre.

Ezután Csengeri Mária átadta a jól megérdemelt jutalmakat a jó tanulmányi eredményért, a közösségi munkáért. a kiemelkedő sporteredményekért. A Móra Alapítvány a Jövőért tagozati díját, a Móra-tollat és a hozzá tartozó ajándékutalványt Szeredi Vivien 12.A osztályos tanuló kapta.

Tradíció iskolánk történetében, hogy végzőseink, mielőtt elhagyják az alma mater épületét, tisztelegnek iskolánk névadója előtt. Ballagási virágukat a Móra-falhoz helyezték el, majd énekelve kivonultak az iskolából.

 

Tagintézményeink:

 

Keresés: