Pályaorientáció

"A pályaorientáció fogalma nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett hitet sugallja. A pályaorientáció a pályák világában történő tájékozódás a személy egyéni igényeinek megfelelően. A pályaorientáció tartalmilag tehát először a pályák, majd később a munka világában történő eligazodásra felkészítő folyamat, amely azon az individuális szűrőn keresztül zajlik, amely az adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei mentén. A pályaorientáció egy folyamat, amelyben a tanuló megtud, megtapasztal és megtanul önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskolaválasztásában, szakmatanulásában, pályaszervezésében és életpálya-építésében hosszú távon meghatározóak lehetnek. Önmaga megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a körülötte lévő világról, pályákról, munkafeladatokról és lehetőségekről, amelyet megpróbál összhangba hozni az önmagáról kialakított képpel. A pályaorientációnak, mint folyamatnak a jelentősége abban van, hogy minden ember megtanulja önmagát figyelemmel kísérni, és felismerni értékeinek, valamint ezen keresztül céljainak átalakulását. Felismeri, hogy ennek eléréséhez változtatásra, esetleg újabb erőfeszítésre van szükség. A változtatáshoz szükséges információ kezelését is e folyamatban kell elsajátítani, tehát a pályaorientációhoz kapcsolhatjuk az információszerzés szükségességének felismerését és az információhoz jutás módjainak megtanulását" (Kenderfi, 2006).

 

 

Köznevelés

Nemzeti köznevelésről

203038_Gyszszc_beiskolázási_tájékoztató


Szakképesítés

Szakképesítéssel kapcsolatos fogalmak

Szakképesítések listája a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményeire vonatkoztatva


HID-Program

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményei képzéseket szerveznek a 2018/2019-es tanévben a Szakképzési HID program keretén belül.

Programunk célja, hogy azon fiatalokat segítse, akik lemorzsolódtak, vagy lassabban haladnak, azonban tanköteles korúak vagy idősebbek.

A foglalkoztathatóság érdekében kiemelten fontos, hogy ezen fiatalok bekapcsolódjanak a szakképzésbe. Ebben segít a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum, a szakképesítés megszerzésének lehetőségét biztosítva.

Amennyiben a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot elvégzett, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Szakképzési HID programba.

A Szakképzési HID program záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A záróvizsga teljesítése esetén az iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki. A programban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap.

A tanuló, a program keretében elsajátítja azon ismereteket, melyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket.

A tanuló a Szakképzési HİD program sikeres befejezése után az iskola szakképzési évfolyamain készülhet fel a szakmai vizsga letételére.

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményeiben az alábbi szakképesítésekre iskoláz be tanulókat:

  • Győri Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakközépiskolája

21 811 01 Konyhai kisegítő

  • Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma

21 542 01 Lakástextil-készítő

  • Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

21 811 01 Konyhai kisegítő

  • Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és  Szakközépiskolája

31 341 04 Raktáros

  • Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

31 723 01 Betegkísérő

A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, majd azt kérjük leadni a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumban (9025 Győr, Kossuth Lajos u. 22/A).

A jelentkezés és beiratkozás határideje 2018. augusztus 31.


 

Ügyfélszolgálati iroda címe:

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.)

Ügyfélfogadás időpontjai, előzetes időpont-egyeztetés alapján:

Hétfő: 07:30-15:30 óra
Kedd: 07:30-15:30 óra
Szerda: 07:30-15:30 óra
Csütörtök: 07:30-15:30 óra
Péntek: 07:30- 12:00 óra

Tagintézményeink:

 

Keresés: