Pályázatok

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY - 2016.07.28.

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum árverési hirdetménye a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, a Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája, valamint a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája iskolai büféi bérbeadására.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők az alábbi linkekre kattintva:
Iskola neve Árverési hirdetmény Bérleti szerződés Nyilatkozat
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Hirdetmény_K Szerződés_K Nyilatkozat_K
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Hirdetmény_D Szerződés_K Nyilatkozat_D
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája Hirdetmény_Ky Szerződés_Ky Nyilatkozat_Ky

 


 

 

Általában a pályázatokról...

 

Mi a pályázat?

Aprojektekhez szükséges (vissza nem térítendő) források igénybevétele érdekében összeállított dokumentáció, mely tartalmazza a projekt megvalósításának részleteit (céljait, eszközeit, ütemezését, forrásigényét, költségeit, stb.).

 

Mi a projekt?

A pályázó hosszú távú céljainak elérése érdekében, pontosan megtervezett és végrehajtott tevékenységsorozat, melyet meghatározott időtávban, meghatározott költségvetéssel valósítanak meg.

A sikeres projekt ismérvei: logikus, mérhető, meggyőző, átlátható, ellenőrizhető.

 

Mit jelent a vissza nem térítendő támogatás?

Visszafizetési kötelezettség nélkül, valamilyen fejlesztési cél megvalósítása érdekében véglegesen átadott pénzeszköz.

 

Mit nevezünk utófinanszírozásnak?

A támogatások folyósításának a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés alapján történő leggyakoribb finanszírozási módja. A kedvezményezett által kifizetett számlák, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára.

 

Mit értünk "de minimis" támogatás alatt?

A csekély összegű állami támogatást. De minimis állami támogatásnak minősül minden olyan forrásból nyújtott támogatás, amelynek összege három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000, illetve a közúti szállító ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül. A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény.

 

Mit nevezünk indikátornak?

A projekt céljainak megvalósulását, teljesülését mérő fizikai vagy pénzügyi számszerűsített mutatókat.

 

Mi a támogatási szerződés?

Nyertes pályázat esetén a támogatási összeg folyósításához támogatási szerződés megkötése szükséges. A támogatási szerződés képezi a megvalósítás nyomon követésének, finanszírozásának és ellenőrzésének alapját. A támogatási szerződést a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett köti meg.

 

Mit jelent általában a fenntartási kötelezettség?

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat, információs technológiai és egyéb fejlesztéseket a projekt befejezését követően az előre meghatározott ideig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

A kedvezményezett rendszeres beszámolója a támogatott projekt megvalósulásáról.

Tagintézményeink:

 

Keresés: